Személyiségi jogok - webkamerák

 

www.PontMost.hu személyiségi jogok

 

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Mivel a kamerák nyilvános terek, utak forgalmát mutatják, az ott elhaladók közéleti szereplést végeznek. Részt vesznek a közterek, utak forgalmában, részesei lesznek a közlekedő tömegnek, ezért a 2014. március 15-től érvénybe lépett új PTK, azaz a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről XI. CÍM, 2:48. § alapján, mely szerint "Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén." az élőképek átjátszása törvényileg biztosított.

Az adatkezelés célja:
Adatkezelő az IP kamerák képét megjeleníti a http://PontMost.hu weboldalán. A kamerák képanyaga kizárólag tájékoztató jellegű információt szolgáltat a mutatott közterekről.

A kezelt adatok köre:
A PontMost.hu webodalon található kamerák által készített felvételekből, amelyek azonosítható képmást, azaz tisztán azonosítható arcot is tartlamazhatnak, az adatkezelő nem tárol képanyagot. Azok feladata kizárólag az élőkép közvetítése. Az élőkép átjátszása során az aktuális képkockák folyamatosan felülírásra kerülnek, s amint az aktuális kamera elérhetetlenné válik, az utolsó képkocka is törlésre kerül.

Az adatkezelés időtartama:
Azonnali, néhány másodperccel később automatikusan elévülő.

 

Portálunk irányadónak tekinti az adatvédelmi biztos ajánlását, mely szerint:

"A rögzítést nem végző berendezések elhelyezése, és a közvetített kép közvetlen megfigyelése hasonlít a megfigyelést végző személy helyszíni jelenlétéhez, bár bizonyos fokig el is tér attól. A technika segítségével (például a ráközelítéssel) ugyanis valamelyest szélesebb körű megfigyelésre van lehetőség, mint a személyes jelenlétkor, így a közvetített képek megfigyelése részletesebb ellenőrzést tesz lehetővé. Miután a személyes jelenlétet helyettesítő technikai megfigyelés, azaz a képek megismerése az Adatvédelmi törvény szerint nem minősül adatkezelésnek, személyiségi jogi, illetve adatvédelmi szempontból nem kifogásolhatók."

Kameráink helyének és képminőségének kiválasztásánál a fentieket  vettük figyelembe. A közvetített képek személyek azonosítására nem alkalmasak, az egyes képeket nem őrizzük meg, ráközelítésre nincs módunk.

 
Adomány

Kérjük, legyen segít-ségünkre Szegedet élő webkamerákon be- mutató oldalunk fenn- tartásában, fejleszté- sében adományával!

Propaganda

Online német

Szegedi és közéleti blog

retort-scrabbly
retort-scrabbly
retort-scrabbly
retort-scrabbly